ریز هزینه

هزینه ثبت نام غیرحضوری در کنفرانس شامل موارد زیر می باشد:

 

 • داوری مقاله
 • دریافت گواهینامه پذیرش اصلی کنفرانس به تفکیک و تعداد نویسندگان از طریق پست سفارشی (5  روز کاری پس از برگزاری کنفرانس)
 • دریافت گواهینامه موقت به صورت آنلاین از پانل کاربری (ویژه پژوهشگرانی که نیاز سریع به داوری مقاله خود دارند)
 • دریافت لوح فشرده مقالات کامل کنفرانس (Full Papers)
 • دریافت لوک فشرده چکیده مقالات (E-book – Abstract)

 

 

 

 مقاله اول

 

195.000 تومان 

ویژه دانشجویان

 

230.000 تومان 

 

مقاله دوم و سوم

120.000 تومان

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید

 

 

 

هزینه ثبت نام حضوری در کنفرانس شامل موارد زیر می باشد:

 

 • داوری مقاله
 • صدور کارت ورود به کنفرانس برای صاحب پانل
 • حضور در پانل های تخصصی و ارائه مقالات به انتخاب کمیته علمی
 • دریافت گواهینامه پذیرش اصلی کنفرانس به تفکیک و تعداد نویسندگان در روز کنفرانس
 • دریافت گواهینامه موقت به صورت آنلاین از پانل کاربری (ویژه پژوهشگرانی که نیاز سریع به داوری مقاله خود دارند)
 • دریافت گواهینامه بین المللی برای صاحب پانل
 • دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس
 • دریافت لوح فشرده مقالات کامل کنفرانس (Full Papers)
 • دریافت لوح فشرده چکیده مقالات (E-book – Abstract)
 • دریافت پکیج کنفرانس که شامل کیف، کنداکتور کنفرانس، خودکار، دفترچه یادداشت می باشد
 • پذیرایی بین جلسات و ناهار
 • دریافت هدایای اسپانسر کنفرانس

 

 

 

 

 

235.000 تومان 

ویژه دانشجویان

 

290.000 تومان 

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید

 

 


ورود به سیستم

پوستر

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.