کمیته علمی

 دکتر محمد حسن آرمان مهر - سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران

دوره فوق دكترا : دانشگاه كاليفرنيا  لوس آنجلس ، آمريكا

 دوره فوق دكترا : دانشگاه كاليفرنياي جنوبی ، آمريكا

 دوره فوق دكترا : دانشگاه يورك ، كانادا

 دكترا : دانشگاه ولز ، انگلستان

دکتر متین خبره - استاد تمام دانشگاه چالمرز سوئد

 دکترمحمد رضا رسولی - دانشگاه تهران

 دکتر مهرداد حاجیان زیدی - دانشگاه تهران

دکتر هانیه شاه محمدی - دانشگاه تربیت مدرس 

عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس: دکتر يوسف ناصرزاده،دانشگاه RUDN،مسكو،روسيه

عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس: دکترفائزه شه دوست فرد – دانشگاه آراهوس دانماراک

عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس:دکتر سید یعقوب ذوالفقاری فر - دانشگاه فیلادلفیا آمریکا 

عضو شورای سیاستگذاری و عضو کمیته حامیان : مهندس مهدی زرقانی- مدیرعامل شرکت تحکیم عمران آرتین

عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس : دکتر صادق صیدبیگی،دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات

دبیر کمیته حامیان علمی :مهندس نازلی والاناصر ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

عضو کمیته علمی : دکتر علی رضا رضایی- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس : دکتر هانیه شاه محمدیان -دانشگاه تربیت مدرس تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس : دکتر سجاد زنگیشه ای؛ دانشگاه تربیت مدرس تهران

عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر محسن زارعی ، دانشگاه پیام نور تهران

عضو کمیته علمی کنفرانس: مهندس مهدیه شه دوست فرد

عضو کمیته علمی کنفرانس:دکتر سهراب كريمي- دانشگاه مونترال كانادا
عضو کمیته علمی کنفرانس:دکترسجاد محدث، دانشگاه یزد
عضو کمیته علمی کنفرانس:دکتر سعید ضرغامی - دانشگاه شهید بهشتی تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر نساخزاعی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضو کمیته علمی کنفرانس: مهندس زهرا نوری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

  • عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس دکتر مهدی عباس طاهر - مشاور استراتژیک و مدرس دانشگاه تهران
  • عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس دکتر آزاده عسگري مدرس دانشگاه شریف
  • عضو شورای سیاستگذاری: محمد علی افشارکاظمی - استاد دانشگاه آزاد اسلامی

 


ورود به سیستم

پوستر

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.